Công ty THATACO cung cấp Thiết bị - Máy Công Cụ CNC - Phụ kiện Cơ khí
00,0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Call us now 0936 678 598

Sitemap

Home trang chủ

Giới Thiệu

I/ Sản Phẩm

I.1 Máy Phay – Trung tâm CNC

I.1.1 Máy Phay Đứng

I.1.2 Máy Phay Vạn Năng

I.1.3 Máy Phay CNC

I.1.3 Trung Tâm Gia Công

I.2 Máy Tiện – CNC

I.2.1 Máy Tiện Bàn

I.2.2 Máy Tiện Vạn Năng – Cao Tốc Chính Xác

I.2.3 Máy Tiện Hạng Nặng

I.2.3 Máy Tiện CNC

I.2.4 Máy Tiện CNC Ray Feng

I.2.5 Máy tiện Swiss CNC

I.3 Máy Mài Phẳng – Mài Trục Tròn

I.4 Máy Cắt Dây – Xung Tia Lửa Điện EDM

I.5 Máy Dập – Máy Đột Dập

I.5.1 Máy Dập Chinfong 

I.5.2 Máy Dập Seyi

I.5.3 Máy Dập Sunrise

I.5.4 Phụ Kiện Máy Dập

I.6 Máy Ép Nhựa

I.7 Máy Cưa

I.7.1 Máy Cưa CNC

I.7.2 Máy Cưa Vòng

I.8 Máy Cắt Ống – Máy uốn ống

I.9 Máy Khoan- Taro – Tán Đinh